Tasub teada ettevõtjal

Ettevõtjale


Infot välisturgude kohta leiab andmebaasidest

 • http://www.businessmonitor.com - iga-aastased ülevaated sektorite ja riikide lõikes, mis sisaldavad SWOT analüüse riigi poliitilise ja majandusliku olukorra kohta, 5 aasta sektori prognoos erinevate näitajate osas. Planeeritavad või käimasolevad suuremad projektid konkreetses riigis ja sektoris koos osalevate organisatsioonide nimedega, projektide maksumused  ja planeeritud valmimise tähtajad. 

   

 • http://ee.kompass.com - rohkem kui 3 miljoni rahvusvahelise ja kodumaise firma kontaktandmetega andmebaas.

   

 • http://www.trademap.org - info ekspordi ja impordi statistika kohta, trendid ja indikaatorid. Saab uurida millised riigid on Eesti jaoks olulisema sihtturud ja millised teised riigid konkureerivad seal sihtturul sama tootegrupi osas jne.

   

 • http://www.macmap.org - tollitariifide info, tariifide simulatsioonid ja mitmed teised andmebaasi võimalused aitavad analüüsida turule sisenemise küsimusi.

   

 • http://www.investmentmap.org - võimaldab uurida millisesse riiki, mis sektori osas ja kui suurtes mahtudes on tehtud välismaiseid otseinvesteeringuid (FDI) ehk millised sektorid riigiti on atraktiivsemad välisinvestoritele.Millised teised riigid konkureerivad sama sektori välismaiste otseinvesteeringute osas jpm. See info aitab määratleda riike, millistest otsida investoreid või millistesse riikidesse laieneda.

www.tradewithestonia.com
on portaal, mis on loodud ettevõtetele infoks Eesti ärikeskkonnast ning ärivõimalustest.

Hankepakkumised Euroopas
http://www.koda.ee/teenused/riigihanked-5/ - valik Euroopa Liidus avaldatud avaliku sektori hankepakkumiste teadetest.

Euroopa väikeettevõtete portaal
http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_et.htm - info ärivõimalustest väljaspool Euroopa Liitu. ELi poolsed toetavad programmid, võrgustikud ja teabeallikad.


Eesti majandusorganisatsioonid, kes tegelevad välissuhetegaKasulikud lingid ettevõtjaleKui vajad abi

Politsei - 110
Kiirabi ja tuletõrje - 112

Ööpäevaringselt töötab välisministeeriumi valvesekretär tel (372) 6 377 000

Välisriigis hättasattunud Eesti kodanik saab töövälisel ajal helistada konsulaarosakonna valveametnikule telefonil (372) 53 01 9999.

© eesti.de 2016