Keeleõpe Õpikud, sõnaraamatud ...

Eestlased ja eesti keel välismaal

Koostanud Kristiina Praakli ja Jüri Viikberg


Eestlased ja eesti keel välismaal Kogumik «Eestlased ja eesti keel välismaal» on mahukas ja laiahaardeline raamat, mis koondab oma kaante vahele ajaloolis-statistilised ülevaated eri mandritel ja riikides elavatest eestlastest, pakkudes lisaks väliseestlaskonna kujunemisloole ka süvendatud käsitlusi nende keelekasutuse kohta.

Väliseesti keel on üks eesti keele erikujusid, mis on saanud mõjutusi ümbritsevatest keeltest ning esitab mitmesugustest keelekeskkondadest tingituna huvitavat variatiivsust.

Lehekülgi: 559
ISBN: 9789985793237
Ilmumisaasta: 2010

www.raamatukoi.ee


T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele

Mall Pesti, Helve Ahi


T nagu Tallinn "T nagu Tallinn" on järg populaarsele eesti keele algtaseme õppekomplektile "E nagu Eesti".

Õpik koosneb 20 peatükist, mis on koondatud neljaks plokiks. Iga õppetüki juurde kuulub teemaga seostuv "Keeletarga" rubriik ning harjutused, mida on kogu õpiku peale kokku ligi 300. Iga viie peatüki järel on kordamisosa, mis võtab läbitud teemad kokku ja aitab loetut kinnistada.

Peatükkide järel on põhjalikud lisaosad:

veaohtlike sõnade tabelid, harjutuste vastused, kuulamistekstid ja eesti-vene/inglise/saksa/soome sõnastik.

õpiku kasutamise teevad lõbusaks kunstnik Katrin Kaevu vahvad illustratsioonid ning hästi valitud õppetekstid, mis pärinevad tegelikust keelekeskkonnast ning palju Eesti kirjanike tekste ja luuletusi.

Kahevärvitrükk Raamat + CD, lehekülgi: 288
ISBN: 9789985715536
Ilmumisaasta: 2011, 3. trükk

www.tea.ee


E nagu EESTI. õpik ja CD

Mall Pesti, Helve Ahi


E nagu Eesti

 • 30 õppetükki
 • 328 harjutust
 • harjutuste vastused
 • mitmekeelsed sõnastikud

Õpik kõigile neile, kes huvist või vajadusest ajendatuna soovivad tutvust teha eesti keele ja kultuuriga. õpiku metoodika ei eelda mingit kindlat aluskeelt, küll aga on õpiku lõpus toodud ka eesti-vene-inglise-saksa-soome sõnastik.

Kahevärvitrükk Raamat + CD, lehekülgi: 268
ISBN: 9789985717998
Ilmumisaasta: 2011, 5. trükk

www.tea.ee


Saame tuttavaks! Estnisch für Anfänger

Silva Tomingas


Saame tuttavaks! Eesti keele õppekomplekt algajale iseõppijale sisaldab igapäevaseks suhtlemiseks vajalikke teemasid, sõnavara ja grammatikat. Grammatika on loogilise ülesehitusega ja visuaalselt hästi haaratav.

Peale keelealaste teadmiste saab õppija oma emakeeles rohkesti teavet Eesti ajaloo, kultuuri ja inimeste kohta. õpik on ühtlasi pildialbum, sest igat peatükki illustreerivad Eesti elu kajastavad fotod.

õpiku lõpus on kakskeelne sõnaraamat, grammatika koondtabelid ning harjutuste, ristsõnade ja testide vastused.

Audio-CD-d sisaldavad kõiki õpiku tekste, dialooge ja kuulamisharjutusi.

Neljavärvitrükk, Raamat + 4 CD-d, lehekülgi: 344
ISBN: 978-9985-71-945-9
Ilmumisaasta: 2010 1. trükk

www.tea.ee


Saksa-eesti sõnaraamat. Deutsch-estnisches Wörterbuch.


Deutsch-estnisches Wörterbuch Sõnaraamat hõlmab

 • üle 38 000 märksõna
 • uusima sõnavaraga üldkeele sõnaraamat
 • igapäevaseks suhtlemiseks vajalikud sõnad ja väljendid
 • grammatiline info märksõna juures
 • palju sünonüüme ja liitsõnu
 • rohkesti praktilisi kasutusnäiteid
 • tähtsamad ja sagedamini kasutatavad terminid paljudelt elualadelt
 • lihtne ja kasutajasõbralik ülesehitus
 • lisaosas ebareeglipäraste tegusõnade tabel

Kõva köide, lehekülgi: 776
ISBN: 978-9985-71-498-0
Ilmumisaasta: 2010 1. trükk

www.tea.ee


Saksa-eesti sõnaraamat. Deutsch-estnisches Wörterbuch.

E. Kibbermann, S. Kirotar, P. Koppel


Deutsch-estnisches Wörterbuch Suurim ja põhjalikem seni ilmunuist, sisaldab umbes 82 000 märksõna ja rohkesti kasutusnäiteid. Lisatud on umbes 14 000 uut märksõna.

Sõnaraamat järgib täielikult 1. augustist 2006 jõustunud saksa keele õigekirjareformi nõudeid. Eriti problemaatilist sõnade kokku- ja lahkukirjutamist selgitatakse rikkaliku näitematerjaliga, osutades enam soovitatavale variandile.

Lisades leiduvad põhjalikult uuendatud saksa lühendite ja kohanimede loend (koos ajalooliste nimedega), nimi- ja omadussõnade muutmise tabelid, tegusõnade põhivormide loend ning ülevaade eessõnade rektsioonist.

Kõva köide, lehekülgi: 1504
ISBN: 978-9985-68-204-3
Ilmumisaasta: 2007

www.kirjastusvalgus.ee


Eesti-saksa sõnaraamat

K. Kann, E. Kibbermann, F. Kibbermann, S. Kirotar


Deutsch-estnisches Wörterbuch Teos sisaldab ligikaudu 65 000 eestikeelset märksõna, mis hõlmavad üldsõnavara kõrval ka olulisemaid termineid teaduse, tehnika, majanduse, infotehnoloogia, poliitika jpt. elualadelt; rohkesti on toodud sõnakasutust illustreerivaid lausenäiteid.

Sõnaraamatu täiendamisel ja vastete kaasajastamisel on kasutatud uusimaid eesti- ja saksakeelseid teatmeteoseid. Uuendatud on häälduse ja rõhu märkimise süsteemi, lisatud märgendeid ja sõnaseletusi, korrastatud märksõnade järjestust. Uusi märksõnu on lisatud ca 7000.

Lisades leiduvad põhjalikult uuendatud saksa lühendite ja kohanimede loend (koos ajalooliste nimedega), nimi- ja omadussõnade muutmise tabelid, tegusõnade põhivormide loend ning ülevaade eessõnade rektsioonist.

Kõva köide, lehekülgi: 1200
ISBN: 9985-68-133-9
Ilmumisaasta: 2003

www.kirjastusvalgus.ee


Wörterbuch Estnisch - Deutsch
Eesti - saksa sõnaraamat

Berthold Forssman


Deutsch-estnisches Wörterbuch Sõnaraamatu 1100 leheküljel on kokku üle 70 000 märksõna, seega on tegemist läbi aegade kõige mahukama eesti-saksa sõnaraamatuga. Sõnaraamatu koostas filosoofiadoktor Berthold Forssman.

Kirjastus Hempen,

Wörterbuch Estnisch - Deutsch

Eesti-saksa sõnaraamat,1100 lehekülge,
kõva köide
ISBN: 3-934106-36-6
Ilmumisaasta: 2005

www.hempen-verlag.de


© eesti.de 2016