Teated

Rahvuskaaslaste programm

21.02.2017


Rahvusarhiiv kuulutab välja 2017. aasta taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 6. märtsiks 2017 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Pärast tähtaega esitatud projektitaotlusi arvesse ei võeta.

Projekte hindab arhiivikomisjon. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2017.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

  • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);
  • info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);
  • kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;
  • Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (konkursi juhend, taotlusvorm) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis:

http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/.

Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile rahvusarhiiv[at]ra.ee. Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“.

Komisjon otsustab toetuse saajad ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

 

Lisainfo:
http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/


Kutse kultuuripäevadele 30.03.-02.04.2017

Kutse kultuuripäevadele 31.03.-02.04.2017 Haus Annabergi

11.02.2017


EÜSL kutsub jälle traditsioonilistele kultuuripäevadele 31.03.-02.04.2017 kodusesse Haus Annabergi (Annaberger Str. 400, 53175 Bonn).

Sel aastal kompame religiooni juuri, räägime hoiakute (sh usuliste), väärtushinnangute muutumisest (Eesti) ühiskonnas, kombetalituste rollist jm.

Meie külalisteks sel aastal on eesti-saksa näitleja TOOMAS TÄHT Lot Vekemansi monoetenduses "Juudas", kirjanik ja publitsist PEETER HELME, antropoloog MARKO VEISSON, kunstnik RAMO TEDER alias Pastacas, filmimees JAAK KILMI, poliitik ja sotsiaalteadlane prof MARJU LAURISTIN. Laupäeva õhtul teeb muusikat ansambel pUULUUp. Meiega on EV suursaadik Saksamaal dr Mart Laanemäe ja kultuuriatašee Merit Kopli.

Registreerimine kultuuripaevad@gmail.com. Rohkem infot manuses.
 

Projektijuhid Eha Salla ja Anneli Aken

Kultuuripäevad 2017 kutse (PDF)


Kultuur.info

Kultuur.info annab ülevaate 2017. a Eesti festivalidest

EESTI INSTITUUT
Pressiteade

04.01.2017


Eesti Instituudi kultuur.info portaal on kokku kogunud 2017. aastal Eesti eri paigus toimuvate festivalide jt suursündmuste info.

Kalender toob kultuurihuvilisteni ligi 200 suuremat sündmust, pakkudes valikut nii muusika, teatri, tantsu, filmi, kirjanduse, kunsti, pärimuskultuuri kui ka varia valdkonnast.

2017. a festivalimaastiku ülevaade on koostatud kahes keeles – eesti ja inglise. Andmed on avaldatud seisuga 2. jaanuar 2017.

Põhjalikuma info saamiseks tasub sirvida kultuur.info veebikalendrit (inglise keeles siin), kust leiab festivalide tutvustused, pildigaleriid, veebiviited, kontaktid jne.

Kultuur.info tänab kõiki kultuurikorraldajaid ja infosaatjaid, kes on andnud panuse veebipõhise festivaliülevaate valmimisse.

Kultuur.info kalendrisse on jätkuvalt oodatud nii suuremate kui väiksemate sündmuste info üle Eesti. Kes soovib oma festivalimuljeid teiste kultuurihuvilistega jagada, siis kaastööd on kultuuriblogisse alati teretulnud.

Kultuur.info kanalites on kajastus kõigile tasuta.

Head uut kultuuriaastat!

 

Lisainfo: Kadi Eslon
kultuur.info toimetaja
Eesti Instituut
kadi.eslon@estinst.ee, kultuur.info@estinst.ee

http://kultuur.info
http://www.culture.ee
http://www.kultuur.info/ru/
https://www.facebook.com/kultuur.info/
https://www.facebook.com/culture.ee/
http://kultuur.info/blogi/


Rahvuskultuuriliselt olulised teosed on nüüdsest e-raamatuna tasuta kättesaadavad

digitar.ee

03.10.2013


Kultuuriministeeriumi programmi "Eesti kirjandus" toel on nüüdsest Rahvusraamatukogu e-keskkonna www.digar.ee kaudu kättesaadavad 116 Eesti kirjandusklassikasse kuuluvat teost e-raamatuna, mis on kõigile huviliste tasuta kättesaadavad. Nimekiri valmis koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga ja aasta lõpuks saavad selle projekti raames lugejatele kättesaadavaks kokku 165 e-raamatut.

 

E-raamatuna on kättesaadavad Anton Hansen Tammsaare, August Kitzbergi, Eduard Vilde, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Eduard Bornhöhe, Juhan Liivi, Lydia Koidula, Jüri Parijõgi ja paljude teiste teosed.

 

www.digar.ee


© eesti.de 2016