Teated

Aasta 1918 – 100 aastat tagasi oli nii …
Tähistame koos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva!

15.01.2018


Meie kingitus Eestile
Meie kingitus liikmetele
Meie kingitus eestlastele, sõpradele ja estofiilidele

Aasta 1918 – 100 aastat tagasi oli nii …
Tähistame koos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva!


Aeg ja koht: 23.02. - 25.02.18, Haus Annaberg, Annaberger Str. 400, Bonn

Reede:

 • Seltskonna- ja rahvatantsude töötuba Meljo Kaaviste (Berliin) juhendamisel
 • Kontsert triolt ”Gourmet Duo Plus” (Tallinn): Yvetta Uustalu - klaver ja laul, Andi Villenthal – kontrabass, Valdo Preema - trummid

Laupäev:

 • Kogu päeva jooksul ERR ülekanded Eestis toimuvast
 • Jumalateenistus – teenivad praost Michael Schümers ja õpetaja Merike Schümers-Paas
 • Lastetuba Merike Schümers-Paasi juhendamisel
 • Kell 11.00 – Eesti mälestusminut
 • Seltskonna- ja rahvatantsude töötuba Meljo Kaaviste juhendamisel
 • Ajaloolase Marcus Velke (Köln) saksakeelne ettekanne ” Eesti ja Euroopa aastal 1918”
 • Isamaaline luulepõimik - loeb näitleja Toomas Täht (Tallinn), klaveripalad Aita Sibulalt
 • Pidulik õhtusöök, tantsuks, kaasalaulmiseks ja jammimiseks musitseerib ”Gourmet Duo Plus”

Pühapäev:

 • Brunch

Peoõhtu riietus: sooviksime näha meie külalisi riietuses mida kanti 1918. aastal, nt härrasmees, talunik, sõdur, sulane, kalur, daam, proua, õpetaja või teenijatüdruk jne. Kel on, võtke omad pillid kaasa!

 

Tere tulemast Annabergi

EÜSLi nimel
Maie Kisis-Vainumäe

 


http://www.eüsl.de


Kultuur.info

Kultuur.info virtuaalne kultuurigiid „Festivalide kalender 2018”

EESTI INSTITUUT
Pressiteade

01.01.2018 - 31.12.2018


Eesti Instituudi kultuur.info portaal on kokku kogunud 2018. aastal Eesti eri paigus toimuvate festivalide jt suursündmuste info ning annab nüüd kultuurihuvilistele toimuvast ülevaate.

Kalender toob selgi korral huvilisteni kuni paarsada suuremat sündmust, pakkudes valikut nii muusika, teatri, tantsu, filmi, kirjanduse, kunsti, pärimuskultuuri kui ka varia valdkonnast. Igaüks saab ülevaate põhjal välja noppida just talle huvipakkuvad sündmused, sisustades kultuurselt näiteks suvepuhkuse või – veelgi parem – kogu aastaringi!

2018. a festivalimaastiku ülevaade on koostatud eesti ja inglise keeles, nii on infot võimalik hõlpsalt jagada ka kultuurist huvitatud välismaa sõprade ja tuttavatega.

Andmed on avaldatud 2. jaanuari 2018 seisuga. Põhjalikuma info saamiseks tasub sirvida kultuur.info veebikalendrit, kust leiab festivalide tutvustused, pildigaleriid, veebiviited, kontaktid jpm. Info täieneb jooksvalt, seega tasub portaalil silma peal hoida aasta ringi.

Kultuur.info toimetus tänab kõiki kultuurikorraldajaid ja infosaatjaid hea koostöö eest!

 

Vaata eestikeelset festivalide kalendrit siit:
http://kultuur.info/blogi/blog/festivalide-kalender-2018/
Ingliskeelne ülevaade:
http://kultuur.info/blogi/en/2018/01/03/festivals-in-estonia-2018/

http://kultuur.info
http://www.culture.ee
http://www.kultuur.info/ru/
https://www.facebook.com/kultuur.info/
https://www.facebook.com/culture.ee/
http://kultuur.info/blogi/


Rahvuskaaslaste programm

21.02.2017


Rahvusarhiiv kuulutab välja 2017. aasta taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 6. märtsiks 2017 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Pärast tähtaega esitatud projektitaotlusi arvesse ei võeta.

Projekte hindab arhiivikomisjon. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2017.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

 • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);
 • info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);
 • kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);
 • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;
 • Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (konkursi juhend, taotlusvorm) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis:

http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/.

Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile rahvusarhiiv[at]ra.ee. Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“.

Komisjon otsustab toetuse saajad ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

 

Lisainfo:
http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/


Rahvuskultuuriliselt olulised teosed on nüüdsest e-raamatuna tasuta kättesaadavad

digitar.ee

03.10.2013


Kultuuriministeeriumi programmi "Eesti kirjandus" toel on nüüdsest Rahvusraamatukogu e-keskkonna www.digar.ee kaudu kättesaadavad 116 Eesti kirjandusklassikasse kuuluvat teost e-raamatuna, mis on kõigile huviliste tasuta kättesaadavad. Nimekiri valmis koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga ja aasta lõpuks saavad selle projekti raames lugejatele kättesaadavaks kokku 165 e-raamatut.

 

E-raamatuna on kättesaadavad Anton Hansen Tammsaare, August Kitzbergi, Eduard Vilde, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Eduard Bornhöhe, Juhan Liivi, Lydia Koidula, Jüri Parijõgi ja paljude teiste teosed.

 

www.digar.ee


© eesti.de 2016